Thursday, August 16, 2007

بدرود

امروز شش سال از زمانی که وبلاگ نویسی را شروع کردم می گذرد. آن زمان اهدافی عمدتا اجتماعی از این کار دنبال می کردم اما احساس می کنم در این اواخر وبلاگ من دچار حاشیه های زندگی شخصی خودم شده بود. به هر جهت در این شش سال با وبلاگ بزرگ شدم و از صدها هزار خواننده ام پندها آموختم و عقاید خودم را به آن گونه که دیدید -و گاه پسندیدید و گاه نه- به اشتراک گذاشتم. حالا به نقطه ای رسیده ام که احساس می کنم باید تغییرات عمده ای در زندگیم بدهم و از آنجا که وبلاگ و شخصیت اینترنتی دندانپزشک تا کنون جزئی از وجود من بوده ضروریست بدین ترتیب به حیات این شخصیت مجازی پایان دهم. چه هر آمدنی را رفتنیست. از خوانندگان عزیزی که در این سالها به من لطف ویژه داشته اند ممنونم. اگر هم در این مدت هر کسی از من دچار رنجش خاطر شده امیدوارم پوزش من را پذیرا باشد. برای اینکه دوستان خوبم نگران نباشند این را هم بگویم که علت تصمیم من مبنی بر تعطیلی وبلاگ کاملا شخصی است و تحت هیچگونه فشار یا جبری انجام نگرفته است هرچند عوامل متعدد درونی و بیرونی در آن دخیل هستند
کلیه حقوق معنوی نوشته های پیشین این دفتر محفوظ است و هرگونه آرشیو داری، نقل قول و استفاده از آن منوط به اجازه کتبی من می باشد.
dentistweblog at gmail dot com پست الکترونیک